Du er her

Lille lam familibarnehage i Øvre Eiker

Lille Lam Familiebarnehage er en privat barnehage, som drives i samsvar med gjeldene lover og regler. Vi er godkjent for 5 barn i alder 0 til 6 år. Det som gjør oss unike sammenlignet med andre barnehager er at vi ligger i idylliske omgivelser midt i skog og mark og er en liten barnehage med fokus på hvert enkelt individ. En årsplan er et informasjonsskriv til foreldre, og en arbeidsplan for personalet. Årsplanen er utarbeidet i forhold til rammeplanen som trådde i kraft 1.august 2006 fra kunnskapsdepartementet.

 

Vi vil:

Oppmuntre til lek for å finne og bruke de kreative gavene i hvert enkelt barn.
Bygge et åpent fellesskap hvor de små får forbilder i dem som er litt større.
Legge til rette for hvert enkelt barn for at de kan vokse i den personligheten de allerede har.
Barna får lære litt om forvaltning av skaperverket, naturen og om dyrelivet.

Hos oss vektlegger vi friluftsliv, kristne verdier og sosial kompetanse. Vi ønsker at barna skal få oppleve seg selv som en betydningsfull del av et trygt fellesskap. Vi legger vekt på primærgrupper og aktiviteter som skal styrke denne tilhørigheten. Viktig for barns læring er også uorganisert lek, de store og små impulsive øyeblikkene som gir erfaring og utvikling. Til sammen er alt dette med på å skape barnas hverdag, som igjen blir en viktig del av deres barndom.

 

Høytider og prosjekter:

Prinsipper i barnehagen er lek og lær. Vi synger og lager skuespill til høytidene.

 

Utvidet formålsparagraf

I barnehagen vår har vi utvidet formålsparagraf i henhold til §1a i Lov om barnehager. Dette innebærer at vi ønsker å la de kristne grunnverdiene være det vi formidler videre til ”våre” barn. I Bibelen finner vi den gylne regel: ”Det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dem!” Slik kan Bibelen brukes praktisk i sosialiseringen og oppdragelsen av barna. De fleste av oss som er voksen i dag har opplevd den kristne barnelærdommen som en trygghetsfaktor i livet. Vissheten om at Gud står bak alt som er skapt og fortsatt beskytter skaperverket sitt, er godt å ha. Vi synger for maten ved måltidene, leser fortellinger fra bibelen. Vi har barnehage-besteforeldre som kommer en gang i uken. De har samlinger med gitar, trekkspill og kristne sanger.

 
Praktiske opplysninger
Åpningstid: Fra kl 7:00 til 16:30
Stengt: Barnehagen har stengt hele juli. Vi holder også stengt hele påske-uken og romjulen.

Betaling: Tilsvarer makspris for barnehage. I tillegg betales matpenger på kr 200 pr. måned. Det betales for 11 måneder pr. år.

Det er 30 % søskenmoderasjon på barn 2, og 50 % på barn 3.

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes