Du er her

For foreldre

Hei og velkommen til oss i Lille lam familiebarnehage!
På denne siden vil vi gi dere en del nyttig informasjon som er viktig å vite før oppstart i barnehagen. Barnet som begynner i barnehagen vil få et personlig brev, hvor vi ønsker dere velkommen. Primærkontakt er den voksenpersonen som skal ta seg mest av barnet til å begynne med. Når barnet blir trygt vil det gradvis få tilknytning til flere voksne. Dette er spesielt viktig for de minste barna.

Tilvenning
Hvor mye tilvenning barnet trenger er veldig individuelt og det er dere foreldre som må være med å bestemme lengden på denne tilvenningen. Det mest vanlige er å bruke tre dager. Den første dagen kommer dere og hilser på og dere vil bli tatt i mot av primærkontakten. Ofte holder det for barnet å være i barnehagen 2-3 timer den dagen. Det er mange nye inntrykk, og det er viktig at barnet får en positiv opplevelse av den første dagen. Dag to kan man være i barnehagen litt lenger, delta på et måltid og kanskje prøve at foreldrene kan gå i fra en liten stund. Den tredje dagen kan vi prøve nesten en full dag og store deler av den uten forelde, men dere må være tilgjengelige og ikke langt unna. Mange foreldre erfarer at det er vanskelig å konsentrere seg om jobben, dersom man har gått fra et gråtende barn i barnehagen. De fleste barn slutter å gråte relativt fort. Det er helt i orden å ringe oss etter en stund for å høre om barnet har roet seg. Med en bekreftelse på det, kan man senke skuldrene og ta fatt på arbeidsdagen.
 
Barnehagens åpningstid
07:00 – 16:30 Se også våre vedtekter om åpningstider i høytider og ferier.
 
Bringing og henting
07:00 – 16:30 Dersom andre enn foreldre skal hente barna, må det gis beskjed til barnehagen. Barna må bli hentet innen kl. 16:30. Det er fint å beregne god tid til henting slik at vi har tid til å gi litt tilbakemelding på hvordan dagen til barnet har vært.
 
Mat
Barnehagen serverer frukt og varm mat til lunsj hver dag. Foreldrene medbringer frokost til barna.
  • Frokost kl. 07:30 – 09:00
  • Lunsj ca kl 11.30
  • Frukt ca kl 14.30

Lille lam familiebarnehage er opptatt av bevisst kosthold og serverer blant annet frukt og grønt til alle måltider. Til bursdager unner vi oss en enkel feiring hvor vi tillater oss litt søtsaker som kaker og is. Bursdagsbarnet får krone og en liten symbolsk pakke fra barnehagen, flagg-markering med sang. Det serveres en ekstra koselig lunsj den dagen. Barnet opplever å være i fokus denne dagen, og får med seg krone og bursdagshilsen hjem.

Klær
Det er viktig at barn har klær etter vær, med navn på alle klær og sko. Et fullt skift (body, truse, sokker, strømpebukse, genser, bukse). Helt regntøy, tykk vinterdress og ulltøy/fleecetøy. Mange foreldre er usikre på hvor mye klær barnet skal ha på seg, og hva slags vinterdress/regntøy som er av god kvalitet. Personalet i barnehagen har lang erfaring med dette, så spør gjerne dem om ting dere lurer på.
 
Sykdom
Syke barn skal holdes hjemme til de er symptomfrie. Det er mye smitte i barnehager og det er viktig at dere ikke sender barn med feber, diaré eller andre smittsomme sykdommer i barnehagen. Har barnet kastet opp om natten, skal barnet ikke i barnehagen dagen etter. Ta ansvar for at ikke andre barn blir unødig smittet. Vi erfarer noen ganger at foreldre ikke ønsker å belaste sin arbeidsgiver ved å være hjemme med syke barn, men ved å sende et sykt barn i barnehagen for raskt er dere med på at også andre foreldre må være hjemme med sykt barn. Dette er et felles ansvar for dere foreldre! Dersom barnet blir sykt i barnehagen ringer vi til foreldrene slik at dere kan hente barnet.
 
Eierforhold
Lille lam er en familiebarnehage og drives privat gjennom Valentina Winnæss. Se vedtekter for mer inngående informasjon.
 

Serviceerklæring for Lille lam familiebarnehage

Hva er en serviceerklæring?
I denne serviceerklæringen ønsker vi å gi en enkel og forståelig oversikt over hva du kan forvente av personalet i Lille lam familiebarnehage. Samtidig ønsker vi å klargjøre hva vi forventer av foreldre/foresatte. Vårt mål med dette er å legge grunnlaget for et best mulig foreldre-samarbeid. Vi håper at du vil kontakte oss dersom du har forslag til hvordan vi kan forbedre vår service. Dine tilbakemeldinger vil være et viktig redskap for å forbedre og videreutvikle tjenestene våre.
 
De viktigste styringsdokumentene for barnehagen er:
Lov om barnehager med forskrifter
Rammeplan for barnehager
Barnehagens vedtekter
Barnehagens årsplan
 
Taushetsplikt:
Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13
Barnehagen har opplysningsplikt overfor sosialtjenesten og barnevernet
 
Forsikringer:
Barna er forsikret under opphold i barnehagen
Leker tas med på eget ansvar til barnehagen
 
Sikkerhet:
Barnehagen har rutiner for håndtering av sykdom, skader og ulykker
Ansatte ved barnehagen gjennomfører årlige førstehjelpskurs og livredningskurs
 
Når du ringer til barnehagen:
Treffer du oss på hverdager mellom 07:00 og 16:30
Skal du få vite når den du ønsker å snakke med er tilgjengelig
 
Når du skriver til oss:
Du skal ha svar innen to uker. Hvis ikke vi kan gi deg et endelig svar, skal du få midlertidig svar med opplysning om forventet saksbehandlingstid.
 

Hva kan du forvente av Lille lam familiebarnehage?

Personalets ansvar:
Alle barn og foreldre blir invitert på besøk til barnehagen før plassen tas i bruk.
Utarbeide årsplan for virksomheten
Gi utvikling i basiskompetanse gjennom lek og læring i samspill med barn og voksne
Utvikle barnas ferdigheter, kunnskaper og holdninger
Ta vare på barnas behov for trygghet, omsorg og læring
Gi barna mulighet for aktiv medvirkning og medbestemmelse
Alle barn og foreldre skal bli møtt med respekt og vennlighet av personalet hver dag, når de kommer, når de går og ved alle andre anledninger
Alle ansatte er ansvarlige for å bidra til et godt samarbeidsklima mellom hjem og barnehage
Se hvert barns behov og formidle barnets opplevelser til foreldrene
Ha en god og tydelig dialog med foresatte om det som er av betydning for barnet
Foreldre til barn med spesielle behov får råd og veiledning om hvordan tilbudet til barnet kan tilpasses. Andre faginstanser kan kontaktes med foreldrenes samtykke
Arrangere foreldresamtaler 1-2 ganger i året
Gjennomføre brukerundersøkelser en gang per år
 

Hva forventer Lille lam familiebarnehage av deg?

Foreldrenes / foresattes ansvar:
Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage
Ta kontakt med personalet når dere bringer og henter barnet
Gi beskjed ved sykdom eller hvis barnet av andre grunner ikke kommer i barnehagen
Gi beskjed om hvem som henter barnet – hvis andre enn de vanlige skal hente
Gi barnehagen informasjon om forhold som har betydning for barnets trivsel
Sørge for at barna har klær til ulike værforhold og tøy til skift
Holde syke barn hjemme
Si i fra så tidlig som mulig dersom en vet at barna skal ha fri over et lengre tidspunkt
Overholde åpningstidene og dermed respektere personalets arbeidstid
Melde fra om endring av adresse, telefonnummer, kontaktpersoner osv.
Overholde vedtekter og regler for foreldrebetaling
Gjøre dere kjent med barnehagens ulike planer og øvrige informasjonsskriv som formidles ved oppslag, i barnas hyller m.m
Overholde svarfrister
Gi oss positive og negative tilbakemeldinger slik at tjenesten kan bli bedre (kan legges i lukket konvolutt på kontoret til daglig leder)

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes